Zakito.bg - Вашата платформа за пазаруване

Правилник на онлайн магазина

Актуализирано на 22.04.2022 г

§1

Уводни разпоредби
 1. Онлайн магазинът Zakito, достъпен на www.Zakito.bg, се управлява от ZAKITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ със седалище в Гарбов, вписан в Националния съдебен регистър от Окръжния съд за Łódź Śródmieśdzie на Националния съд Łódź Śródmieście в Łódź Śródmieśdzie в Łódź Śródmieśdcie в Łódź Śródmieśdcie в Łódź20thomercie. Регистрирайте се под номер KRS 0000871430 с основен капитал 5 000,00 PLN.
  NIP 7752665272, REGON 387591923.
 2. Настоящите Правила са адресирани както до Потребителите, така и до Предприемачите, използващи Магазина и определят правилата за използване на Онлайн магазина, както и правилата и процедурата за сключване на Договори за продажба с Клиента от разстояние чрез Магазина.

§2

Определения
 1. Консуматор - физическо лице, сключващо договор с Продавача като част от Магазина, чийто предмет не е пряко свързан с неговата стопанска или професионална дейност.
 2. Продавач - Zakito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością с седалище в Гарбов 23, 99-311 Bedlno, вписан в националния съд от окръжния съд за ódź śródmieście в łódź, 20-то Търговско разделение на националния съд под КРС номер 0000871430 с акционерен капитал на 5 000,00 PLN, NIP 7752665272, REGON 387591923.
 3. клиент - всяко лице, което извършва покупки чрез Магазина.
 4. предприемач - физическо лице, юридическо лице и организационна единица, която не е юридическо лице, чийто отделен закон предоставя правоспособност, извършващо от свое име стопанска дейност, която използва Магазина.
 5. Магазин - онлайн магазин, управляван от Продавача на интернет адрес www.Zakito.bg.
 6. Договор от разстояние - споразумение, сключено с Клиента като част от организирана система за сключване на договори от разстояние (като част от Магазина), без едновременното физическо присъствие на страните, с единственото използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до включително сключване на договора.
 7. Устав - тези правила на магазина.
 8. Поръчка - Декларацията за волеизявление на клиента се подава чрез Формуляра за поръчка и е насочена директно към сключването на Договора за продажба на продукти или продукти с Продавача.
 9. Сметка - акаунта на клиента в Магазина, той съдържа данни, предоставени от клиента и информация за направени от него поръчки в магазина.
 10. Формуляр за регистрация - формата, налична в Магазина, позволяваща създаването на Акаунт.
 11. Формулярът за поръчка - интерактивен формуляр, наличен в Магазина, който ви позволява да направите поръчка, по-специално чрез добавяне на продукти в количката и дефиниране на условията на Споразумението за продажба, включително начина на доставка и плащане.
 12. Кошница – елемент от софтуера на Магазина, в който се виждат продуктите, избрани за покупка, а също така е възможно да се определят и променят данните за поръчката, по-специално количеството продукти.
 13. Продукт - движима вещ/услуга, налична в Магазина, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача.
 14. Договор за продажба - Договор за продажба на продукти, сключен или сключен между Клиента и Продавача чрез Онлайн магазина. Договорът за продажба означава също - според характеристиките на Продукта - договор за предоставяне на услуги и договор за конкретна работа.

§3

Свържете се с Магазина
 1. Адрес на продавача: Garbów 23, 99-311 Bedlno
 2. Имейл адрес на продавача: contact.bg@zakito.pl
 3. Номер на банковата сметка на продавача: PL18 1050 1461 1000 0090 8110 4003
 4. Клиентът може да комуникира с Продавача, използвайки посочените в този параграф имейл адреси.

§4

Технически изисквания
За да използвате Магазина, включително да разглеждате асортимента на Магазина и да правите поръчки за Продукти, трябва:
 1. терминално устройство с достъп до Интернет и уеб браузър,
 2. активен имейл акаунт (e-mail),
 3. активирани бисквитки.

§5

Главна информация
 1. Продавачът, доколкото е разрешено от закона, не носи отговорност за каквито и да било смущения, включително прекъсвания във функционирането на Магазина, причинени от непреодолима сила, незаконни действия на трети лица или несъвместимост на Онлайн магазина с техническата инфраструктура на Клиента.
 2. Разглеждането на асортимента на Магазина не изисква създаване на акаунт. Поръчването от страна на Клиента на продукти от асортимента на Магазина е възможно или след създаване на Акаунт в съответствие с разпоредбите на § 6 от Правилника или чрез предоставяне на необходимите лични и адресни данни, позволяващи изпълнението на Поръчката без създаване на Акаунт.
 3. Посочените в Магазина цени са в български левове и са брутни цени (с ДДС).
 4. Окончателната (окончателна) сума, която Клиентът трябва да заплати, се състои от цената за Продукта и разходите за доставка (включително такси за транспорт, доставка и пощенски услуги), за които Клиентът е информиран на уебсайта на Магазина при извършване на Поръчката. , включително при изразяване на воля да бъдете обвързани от Договора за продажба.
 5. Когато естеството на предмета на Споразумението не позволява, по разумна преценка, за предварително изчисляване на крайната цена, информация за начина, по който ще бъде калкулирана цената, както и таксите за транспорт, доставка, пощенски услуги и др. разходи, ще бъдат посочени в Магазина в описанието на продукта.

§6

Създаване на акаунт в магазина
 1. За да създадете акаунт в магазина, трябва да попълните формуляра за регистрация. Необходимо е да предоставите следните данни: имейл адрес, парола.
 2. Създаването на акаунт в магазина е безплатно.
 3. Влизането в акаунта става чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, зададени във формуляра за регистрация.
 4. Клиентът може по всяко време, без да посочва причина и без да плаща такси, да изтрие Акаунт, като използва бутона „Изтриване на акаунт“ в панела „Моят акаунт“.

§7

Правила за подаване на поръчка
За да направите поръчка:
 1. влезте в магазина (по избор);
 2. изберете продукта, който е предмет на поръчката, и след това щракнете върху бутона „Добавяне в количката“;
 3. jАко е избрана опцията за извършване на Поръчка без регистрация - попълнете Формуляра за поръчка, като въведете данните за получателя на Поръчката и адреса, на който да бъде доставен Продуктът, изберете вида на доставка (начин на доставка на Продукта ), въведете данните за фактурата, ако са различни от данните на получателя;
 4. щракнете върху бутона "Направете поръчка".
 5. изберете един от наличните начини на плащане и в зависимост от начина на плащане заплатете поръчката в определен срок, съгласно § 8 т. 3.

§8

Предлагат се начини за доставка и плащане
 1. Клиентът може да използва следните методи за доставка или получаване на поръчания Продукт:
  1. Пощенски колет, наложен платеж,
  2. Куриерска услуга, куриерска услуга с наложен платеж,
 2. Клиентът може да използва следните методи на плащане:
  1. Наложен платеж,
  2. Наложен платеж,
  3. Плащане по банков път по сметка на Продавача,
  4. електронни плащания,
  5. електронни плащания,
 3. Подробна информация за начините на доставка и приемливите начини на плащане може да намерите на уебсайта на Магазина.

§9

Изпълнение на договора за продажба
 1. Сключването на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след като Клиентът направи Поръчка чрез Формуляра за поръчка в Онлайн магазина в съответствие с §7 от Правилника.
 2. След като направи Поръчката, Продавачът незабавно потвърждава нейното получаване и в същото време приема Поръчката за изпълнение. Потвърждението за получаване на Поръчката и нейното приемане за изпълнение става чрез изпращане на Клиента на подходящо електронно съобщение на имейл адреса на Клиента, посочен при подаване на Поръчката, който съдържа най-малко декларацията на Продавача за получаване на Поръчката и нейното приемане. за изпълнение и потвърждаване на сключването на Договора за продажба. При получаване на горния имейл от Клиента се сключва Договор за продажба между Клиента и Продавача.
 3. Ако клиентът избере:
  1. плащане по банков път, електронно плащане или плащане с кредитна карта, Клиентът е длъжен да извърши плащането в рамките на 2 календарни дни от датата на Договора за продажба – в противен случай поръчката ще бъде анулирана.
  2. плащане при доставка при доставка, Клиентът е длъжен да извърши плащането при доставка.
  3. плащане в брой при лично вземане, Клиентът е длъжен да извърши плащането при доставка в рамките на 7 дни от датата на получаване на информация за готовността на пратката за вземане.
 4. Ако Клиентът е избрал начин на доставка, различен от лично вземане, Продуктът ще бъде изпратен от Продавача в срока, посочен в описанието му (при спазване на параграф 5 от този раздел), по начина, избран от Клиента при подаване на Поръчката.
 5. В случай на поръчка на продукти с различни дати на доставка, датата на доставка е най-дългата посочена дата.
 6. Началото на периода за доставка на Продукта до Клиента се отчита, както следва:
  1. Ако Клиентът избере начин на плащане по банков път, електронно плащане или платежна карта - от датата на заверяване на банковата сметка на Продавача.
  2. Ако Клиентът избере метод на плащане при доставка - от датата на сключване на Договора за продажба.
 7. Ако Клиентът избере лична колекция от Продукти, Продуктът ще бъде готов за вземане от Клиента в рамките на времето, посочено в описанието на Продукта. Клиентът ще бъде допълнително информиран от Продавача за готовността на Продукта за събиране чрез изпращане на подходящ имейл на имейл адреса на Клиента, посочен при подаване на Поръчката.
 8. Доставката на продукти се извършва само в България.

§10

Право на отказ от договора
 1. Потребителят може да се откаже от Договора за продажба в рамките на 14 дни без да посочва причина.
 2. Изтичането на срока, посочен в разд. 1 започва с доставката на Продукта на Потребителя или лице, различно от посочения от него превозвач.
 3. В случай на споразумение, което обхваща много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части, датата, посочена в параграф 1 тече от доставката на последния артикул, партида или част.
 4. Потребителят може да се откаже от Договора, като подаде декларация за отказ от Договора до Продавача. За да спази крайния срок за отказ от Договора, достатъчно е Потребителят да изпрати изявление преди изтичането на този срок.
 5. Изявлението може да бъде изпратено по традиционна поща или по електронна поща, като се изпрати изявлението на имейл адреса на Продавача или чрез подаване на изявлението на уебсайта на Продавача - данните за контакт на Продавача са посочени в §3. Изявлението може да бъде подадено и по формуляра, чийто образец е приложен като Приложение 1 към настоящия правилник и приложение към Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г., но не е задължително.
 6. Ако Потребителят изпрати декларацията по електронна поща, Продавачът незабавно изпраща на Потребителя на посочения от Потребителя имейл адрес потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Договора.
 7. Последици от оттеглянето от споразумението:
  1. В случай на оттегляне от Споразумение от разстояние, Споразумението се счита за невалидно.
  2. В случай на отказ от Договора, Продавачът незабавно връща на Потребителя, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на изявлението на Потребителя за отказ от Договора, всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка стоките, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от Продавача.
  3. Възстановяването ще бъде извършено от Продавача, като се използват същите методи на плащане, които са били използвани от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с различно решение, което няма да включва никакви разходи за него.
  4. Продавачът може да задържи възстановяването на сумата, докато Продуктът бъде получен обратно или докато не му бъде предоставено доказателство за връщането му, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
  5. Потребителят трябва незабавно да върне Продукта на адреса на Продавача, посочен в настоящите Правила, не по-късно от 14 дни от датата, на която е уведомил Продавача за оттеглянето от Договора. Крайният срок ще бъде спазен, ако Потребителят изпрати продукта обратно в рамките на 14 дни.
  6. Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта, включително разходите за връщане на Стоката, ако поради естеството си Стоката не може да бъде върната с куриер по обичайния начин.
  7. Потребителят е отговорен само за намаляване на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, различен от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.
 8. Ако поради естеството на Продукта не може да бъде върнат с обикновен куриер, информацията за това, както и за разходите по връщането на Продукта, ще бъде включена в описанието на Продукта в Магазина.
 9. Правото на отказ от договор от разстояние няма право на Потребителя във връзка със Споразумението:
  1. в който предмет на услугата е сглобяем артикул, произведен по спецификация на Потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди,
  2. при който предмет на услугата е артикул, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне на опаковката поради здравни или хигиенни съображения, ако опаковката е отворена след доставка,
  3. при който предмет на услугата е артикул, който се разваля бързо или има кратък срок на годност,
  4. за предоставяне на услуги, ако Продавачът е предоставил изцяло услугата с изричното съгласие на Потребителя, който е бил уведомен преди началото на предоставянето, че след като Продавачът е изпълнил услугата, той губи правото си да се откаже от Договора ,
  5. при които цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за оттегляне от Споразумението,
  6. при които предмет на услугата са артикули, които след доставката си поради естеството си са неразривно свързани с други артикули,
  7. в които предмет на услугата са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за покупко-продажба и доставката на които може да се извърши само след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, над които Продавачът няма контрол,
  8. при които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставени в запечатана опаковка, ако пакетът е отворен след доставка,
  9. за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент,
  10. за доставка на цифрово съдържание, което не е запазено на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след уведомяване на Продавача за загубата на правото на отказ от Договора.

§11

Рекламация и гаранция
 1. Договорът за продажба обхваща нови и използвани продукти. Състоянието на всеки използван Продукт е описано подробно на сайта на Магазина.
 2. Продавачът е длъжен да предостави на клиента артикул без дефекти.
 3. В случай на дефект в закупената от Продавача стока, Клиентът има право да направи рекламация въз основа на разпоредбите относно гаранцията в Гражданския кодекс.
 4. Рекламациите трябва да се подават писмено или по електронен път на адресите на Продавача, посочени в тези Правила.
 5. Препоръчително е в жалбата да се включи, inter alia, кратко описание на дефекта, обстоятелствата (включително датата) на възникването му, данните за клиента, подал рекламацията, и искането на клиента във връзка с дефекта на стоката.
 6. Продавачът ще отговори на рекламацията незабавно, не по-късно от 14 дни, а ако не направи това в този срок, се счита, че искането на Клиента е счетено за основателно.
 7. Стоките, върнати като част от процедурата за рекламация, трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в § 3 от този правилник.
 8. Ако е предоставена гаранция за Продукта, информацията за него, както и неговото съдържание ще бъдат включени в описанието на Продукта в Магазина.

§12

Лични данни в Онлайн магазина
 1. Администратор на лични данни на Клиенти, събрани чрез Онлайн магазина, е Продавачът.
 2. Личните данни на клиентите, събрани от администратора чрез Онлайн магазина, се събират с цел изпълнение на Договора за покупко-продажба, а ако Клиентът се съгласи - и за маркетингови цели.
 3. Получатели на личните данни на Клиентите на Онлайн магазина могат да бъдат:
  1. В случай на Клиент, който използва Онлайн магазина с начин на доставка по пощата или куриер, Администраторът предоставя събраните от Клиента лични данни на избрания превозвач или посредник, извършващ пратката по искане на Администратора.
  2. В случай на Клиент, който използва Онлайн магазина с метода на електронни плащания или с платежна карта, Администраторът предоставя събраните от Клиента лични данни на избрания субект, обслужващ горните плащания в Онлайн магазина.
 4. Клиентът има право на достъп до своите данни и да ги коригира.
 5. Предоставянето на лични данни е доброволно, но непредоставянето на личните данни, посочени в Правилника, необходими за сключване на Договор за продажба, води до невъзможност за сключване на този договор.

§13

Заключителни разпоредби
 1. Сключените чрез Онлайн магазина договори се сключват на български език.
 2. Продавачът си запазва правото да изменя Правилника по важни причини, а именно: промени в закона, промени в методите на плащане и доставка - до степента, до която тези промени засягат прилагането на разпоредбите на тези Правила. Продавачът ще информира Клиента за всяка промяна най-малко 7 дни предварително.

Използване на Zakito.bg означава приемане регламенти, Включително политиката за "бисквитки" на вашето устройство.
Можете да промените файловете с "бисквитки" в браузъра си.