Array 0
Array
Условия за ползване на онлайн магазин
(по-нататък наричани „Условия“)
Актуализирани на 09.08.2023
Съдържание
§ 1. Общи разпоредби
§ 2. Дефиниции
§ 3. Контакт с Магазина
§ 4. Технически изисквания
§ 5. Обща информация
§ 6. Правила за подаване на Поръчка
§ 7. Предлагани методи за доставка и плащане
§ 8. Изпълнение на Договора за продажба
§ 9. Право на отказ от Договора за продажба
§ 10. Рекламации
§ 11. Лични данни в Интернет магазина, поверителност
§ 12. Крайни разпоредби
Приложение № 1 към Условията Образец за отказ от договор
§ 1.
Общи разпоредби
 1. Онлайн магазин Zakito, достъпен на интернет адрес https://www.zakito.bg/, се управлява от Zakito Europe Sp. z o.o. със седалище в Гарбув, вписан в Регистъра на предприятията в Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за Лодз-Център в Лодз, XX Господарски отдел на Националния съдебен регистър, с адрес Гарбув 23, 99-311 Бедлно, с номер по KRS: 0000988232, номер по NIP: 7752669175 и номер по REGON: 522873190.
 2. Настоящите Условия са насочени както към Консументите, така и към Предприемачите, използващи Магазина, и определят правилата за използване на Онлайн магазина, както и правилата и процедурата за сключване на Договори за продажба с Клиента на разстояние чрез Магазина.
§ 2.
Дефиниции
Когато в настоящите Условия се говори за:
 1. Формуляр за поръчка – с това се разбира интерактивен формуляр в Магазина, който позволява да се направи Поръчка, по-специално чрез добавяне на Продукти в Кошницата и определяне на условията на Договора за продажба, включително начина на доставка и плащане;
 2. Клиент - с това се разбира всяко лице, което прави покупки чрез Магазина;
 3. Сметка - с това се разбира сметка на клиента в Магазина, в която се събират предоставените от Клиента данни и информация за поръчките, които той е направил в Магазина;
 4. Консумент - с това се разбира физическо лице, което не извършва търговска дейност, и физическо лице, което сключва с Продавача договор в рамките на Магазина, който предмет не е пряко свързан с неговата търговска или професионална дейност;
 5. Кошница – с това се разбира елемент на софтуера на Магазина, в който са видими избраните от Клиента Продукти за закупуване, както и съществува възможност за определяне и модифициране на данните за Поръчката, по-специално броя на продуктите;
 6. Продукт - с това се разбира движима вещ, налична в Магазина, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача;
 7. Карта на продукта – с това се разбира страница, на която се намират подробни сведения за даден Продукт, продаван в Магазина;
 8. Предприемач - с това се разбира физическо лице, извършващо търговска дейност, юридическо лице и организационна единица, която не е юридическо лице, на която отделен закон предоставя правоспособност, извършваща търговска дейност в собствено име, която използва Магазина;
 9. Магазин - с това се разбира онлайн магазин, управляван от Продавача на интернет адрес https://www.zakito.bg/;
 10. Продавач – с това се разбира Zakito Europe Sp. z o.o. със седалище в Гарбув, вписан в Регистъра на предприятията в Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за Лодз-Център в Лодз, XX Господарски отдел на Националния съдебен регистър, с адрес Гарбув 23, 99-311 Bedlno, с номер по KRS: 0000988232, номер по NIP: 7752669175 и номер по REGON: 522873190;
 11. Договор за продажба - с това се разбира договор за продажба на Продукт, сключен или сключван между Клиента и Продавача чрез онлайн магазина. С Договор за продажба се разбира също и - в зависимост от характеристиките на Продукта - договор за предоставяне на услуги и договор за изработка;
 12. Договор, сключен на разстояние - с това се разбира договор, сключен с Клиента в рамките на организирана система за сключване на договори на разстояние (в рамките на Магазина), без едновременното физическо присъствие на страните, с изключително използване на един или повече средства за дистанционна комуникация до момента на сключване на договора включително;
 13. Поръчка - с това се разбира изявление за воля на Клиента, подадено чрез Формуляра за поръчка и насочено директно към сключване на Договор за продажба на Продукт или Продукти с Продавача.
§ 3.
Контакт с Магазина
 1. Продавачът осигурява възможност за контакт с него по всяко време по следния начин:
  1. писмен контакт, на следния пощенски адрес: Гарбув 23, 99-311 Бедлно;
  2. електронен контакт, на следните имейл адреси: contact.bg@zakito.pl.
 2. Продавачът притежава следния банков номер на сметка: LT78 3250 0065 2753 6356.
§ 4.
Технически изисквания
За правилното и непрекъснато използване на Магазина, включително разглеждане на асортимента на Магазина и направа на поръчки за Продукти, Клиентът трябва да притежава:
 1. крайно устройство с достъп до интернет мрежа (напр. компютър или смартфон) и браузър, инсталиран до най-новата версия;
 2. активен акаунт за електронна поща (имейл);
 3. включена поддръжка на файлове cookies.
§ 5.
Обща информация
 1. Продавачът не носи отговорност до най-голямата степен, разрешена от закона, за смущения, включително прекъсвания в работата на Магазина, причинени от форсмажорни обстоятелства, нерегламентирани действия на трети страни или несъвместимост на онлайн магазина с техническата инфраструктура на Клиента.
 2. Разглеждането на асортимента на Магазина и направата на поръчки не изисква създаване на Акаунт, но Клиентът има такава възможност.
 3. Подаването на Заявки от Клиента за Продукти в асортимента на Магазина е възможно чрез предоставяне на необходимите лични и адресни данни, които да позволят изпълнението на Заявката.
 4. Цените, посочени в Магазина, т.е. в Карта на Продукта, са в полски злоти и са брутни цени, включващи комисионна за оператора на плащанията и ДДС.
 5. Крайната сума, която Клиентът трябва да плати, включва цената на Продукта и разходите за доставка. Клиентът е информиран за общата сума, която трябва да се заплати по време на направата на Заявката.
 6. Продавачът си запазва правото да променя цените на продуктите, както и да провежда промоционални кампании и разпродажби, при условията, определени в съобщението, информиращо за съответната промоционална кампания или разпродажба. Клиентът няма право да иска вземане под внимание на промяната на цената на Продукта, ако е направил поръчка преди датата на влизане в сила на промяната на цената, условията на промоционалната кампания или разпродажбата.
§ 6.
Правила за подаване на Поръчка
 1. За да подадете Поръчка, трябва да:
  1. изберете Продукт, като вземете предвид броя на екземплярите, след което го добавете в кошницата чрез бутона „Добави в кошницата“;
  2. след като завършите Поръчката, преминете към кошницата. За да го направите, трябва да поставите курсора върху иконата на кошницата в навигационната лента и да кликнете върху бутона „Към кошницата“;
  3. след проверка на Поръчката, преминете към изпълнението й, използвайки бутона „Доставка и плащане“;
  4. въведете следните данни за доставка във Формуляра за поръчка:
   • име и фамилия (задължително);
   • имейл адрес (задължително);
   • телефонен номер (задължително);
   • фирма (незадължително);
   • адрес, т.е. улица, номер на сграда/апартамент, пощенски код и населено място (задължително);
   • държава (задължително);
   • коментар към поръчката (незадължително);
  5. въведете следните данни за фактурата:
   • име и фамилия (задължително);
   • фирма (незадължително);
   • ДДС номер (незадължително);
   • адрес, т.е. улица, номер на сграда/апартамент, пощенски код и населено място (задължително);
   • държава (задължително);
  6. изберете метод за плащане и доставка;
  7. използвайте бутона „Обобщение на поръчката“;
  8. в зависимост от избрания метод на плащане, преминете към плащане чрез бутона „Платете поръчката“.
 2. След подаване на Поръчката, Клиентът ще бъде информиран по имейл за текущия статус на изпълнение на Поръчката.
§ 7.
Предлагани методи за доставка и плащане
 1. Клиентът може да използва следните методи за доставка:
  1. пощенска пратка;
  2. пощенска пратка с наложен платеж;
  3. куриерска пратка;
  4. куриерска пратка с наложен платеж.
 2. Клиентът може да използва следните методи за плащане:
  1. чрез използване на система за електронно плащане - чрез услугата Stripe (https://stripe.com/);
  2. в брой – като изберете опцията „Плащане при получаване“.
§ 8.
Изпълнение на Договора за продажба
 1. Сключването на Договор за продажба между Клиента и Продавача се осъществява след предварителното подаване от Клиента на Поръчка чрез Формуляра за поръчка в Магазина, съгласно § 6 от Регламента.
 2. След подаването на Поръчката, Продавачът незабавно потвърждава нейното получаване и едновременно приема Поръчката за изпълнение. Потвърждение за получаване на Поръчката и нейното приемане за изпълнение се осъществява чрез изпращане от Продавача на съответното съобщение по електронната поща на Клиента, посочен при подаване на Поръчката, което съдържа поне изявления на Продавача за получаване на Поръчката и за нейното приемане за изпълнение, както и потвърждение за сключване на Договора за продажба. С получаването на горепосоченото съобщение по електронната поща от Клиента се сключва Договор за продажба между Клиента и Продавача.
 3. Независимо от избора на начин на плащане, Клиентът е задължен да извърши плащане на сумата на Поръчката.
 4. Началото на срока за доставка на Продукта до Клиента се изчислява от момента на приемане на Поръчката за изпълнение от Продавача.
 5. Доставката на Продукта се извършва на територията на България.
 6. В случай на предоставяне от Клиента на грешен или неточен адрес за доставка, Продавачът не носи отговорност за недоставяне или забавяне в доставката на Продукта.
§ 9.
Право на отказ от Договора за продажба
 1. Правото на отказ от договор, сключен на разстояние, не се прилага за Потребителя в следните случаи:
  1. за предоставяне на услуги, ако предприемачът е изпълнил услугата напълно с изричното съгласие на потребителя, който е бил информиран преди началото на изпълнението, че след изпълнение от страна на предприемача ще загуби правото на отказ;
  2. в която цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, над които предприемачът няма контрол, и които могат да настъпят преди изтичане на срока за отказ;
  3. в която предметът на договора е нестандартен продукт, произведен по спецификация на потребителя или за удовлетворяване на индивидуалните му нужди;
  4. в която предметът на договора е стока, която се разваля бързо или има кратък срок на годност;
  5. в която предметът на договора е стока, доставяна в запечатана опаковка, която не може да бъде върната поради съображения за здраве или хигиена, ако опаковката е била отворена след доставка;
  6. в която предметът на договора са стоки, които след доставка, поради своя характер, стават неотделими от други стоки;
  7. в която предметът на договора са алкохолни напитки, чиято цена е уговорена при сключването на договора за продажба, и чиято доставка може да стане след изтичане на 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, над които предприемачът няма контрол;
  8. в която потребителят изрично е поискал предприемачът да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако предприемачът предоставя допълнителни услуги или доставя стоки, различни от резервните части, необходими за ремонта или поддръжката, правото на отказ се прилага за допълнителните услуги или стоки;
  9. в която предметът на договора са звукозаписи или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отворена след доставка;
  10. за доставка на вестници, списания или периодични издания, с изключение на абонаментни договори;
  11. сключени чрез обществена търговия;
  12. за услуги в областта на настаняване, различни от тези за жилищни нужди, транспорт на стоки, наемане на автомобили, хранене, услуги, свързани с отдих, развлекателни, спортни или културни събития, ако в договора е посочен ден или период за предоставяне на услугата;
  13. за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичане на срока за отказ и след като е бил информиран от предприемача за загубата на правото на отказ.
 2. В случай различен от този, посочен в ал. 1, Потребителят може да се откаже от Договора за продажба в срок от 14 дни без да посочва причина. Срокът започва да тече от момента, в който Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, притежава стоката.
 3. При Договор, който включва много продукти, доставяни поотделно, на партиди или в части, срокът, посочен в ал. 2, започва да тече от доставката на последния продукт, партида или част.
 4. Потребителят може да се откаже от Договора за продажба, като представи на Продавача изявление за отказ от Договора за продажба. За съблюдаване на срока за отказ от Договора за продажба е достатъчно изявлението да бъде изпратено от Потребителя преди изтичане на срока.
 5. Изявлението може да бъде изпратено чрез традиционна поща или по електронен път, като се изпрати изявлението на пощенския или електронния адрес, посочени в § 3, ал. 1 на настоящия Регламент.
 6. Изявлението също може да бъде представено във формуляр, чийто образец е приложение № 1 към настоящия Регламент и приложение към закона от 30 май 2014 г. за правата на потребителите, но това не е задължително.
 7. Ако Потребителят изпрати изявлението по електронен път, Продавачът незабавно ще изпрати на Потребителя, на посочения от него електронен адрес, потвърждение за получаване на изявлението за отказ от Договора за продажба.
 8. Последствията от отказа от Договора за продажба са следните:
  1. при отказ от договор, сключен на разстояние, този договор се счита за незавършен;
  2. при отказ от Договора за продажба, Продавачът незабавно връща на Консумента всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на стоката, най-късно в срок от 14 дни от деня на получаване на изявлението на Консумента за отказ от Договора за продажба, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от начина на доставка, избран от Консумента, различен от най-евтиният обичайния начин на доставка, предлаган от Продавача;
  3. Продавачът ще извърши възстановяването, използвайки същите методи за плащане, които са били използвани от Консумента в първоначалната сделка, освен ако Консументът изрично не е съгласен с друго решение, което няма да му донесе никакви разходи;
  4. Консументът трябва да върне продукта на адреса на Продавача, посочен в настоящия Регламент, незабавно, най-късно 14 дни след деня, в който е уведомил Продавача за отказа от Договора. Срокът ще бъде спазен, ако Консументът върне продукта преди изтичането на 14-дневния срок.
  5. Консументът носи директните разходи за връщане на продукта, също и разходите за връщане на продукта, ако поради неговия характер този продукт не може да бъде изпратен по обичайния начин по пощата.
 9. Ако поради характера на продукта той не може да бъде изпратен по обичайния начин по пощата, информация за това, както и за разходите за връщане на продукта, ще се съдържат в описанието на продукта в Магазина.
 10. Продавачът не е длъжен да възстановява сумата директно на Консумента, ако той е извършил плащане за поръчката, използвайки чужд банков акаунт, кредитна карта или платежна карта. В такъв случай възстановяването ще стане директно на собственика на банковия акаунт, кредитната карта или платежната карта, чрез които е извършено плащането на Продавача, или по друг начин, с изричното съгласие на Клиента.
§ 10.
Рекламации
 1. Договорът за продажба обхваща нови продукти.
 2. В случай на дефект в продукта, закупен от Продавача, Клиентът има право на рекламация на основание разпоредбите за гаранция в гражданския кодекс. Ако Клиентът е Предприемач, страните изключват отговорността за гаранция.
 3. Ако продуктът е под гаранция, Клиентът ще бъде уведомен чрез поставяне на съответната информация в карта на Продукта.
 4. Рекламацията трябва да бъде подадена писмено или електронно на адресите на Продавача, посочени в § 3, ал. 1 от настоящия Регламент, или чрез електронния формуляр за рекламации, предоставен от Продавача на една от подстраниците на Магазина.
 5. В рекламационното заявление Клиентът трябва да посочи по-специално:
  1. вида на дефекта;
  2. датата на възникването му;
  3. искане за начина на довеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или заявление за намаляване на цената, или искане за отказ от Договора за продажба;
  4. доказателство за покупката, като изпратите имейл съобщение за изпълнение на поръчката и сключване на Договора за продажба.
 6. Продавачът ще се произнесе по рекламационното искане незабавно, а ако Клиентът е Консумент - не по-късно от 30 дни.
 7. Ако Продавачът не се произнесе по рекламационното искане на Консумента в срок от 30 дни, се счита, че искането на Консумента е признато за обосновано.
 8. Продуктите, изпратени по рекламационната процедура, трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в § 3 от настоящия Регламент.
 9. При връщане на суми поради признаване на рекламационното искане, съответните разпоредби на § 10 от настоящия Регламент ще се прилагат съответно.
§ 11.
Лични данни в Интернет магазина, поверителност
 1. Администратор на лични данни на Клиентите, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните), събирани чрез Интернет магазина, е Продавачът.
 2. Данните се обработват в съответствие с Политиката за поверителност, налична на уебсайта на Продавача на адрес https://zakito.bg/politika-za-poveritelnost.
 3. Администраторът на лични данни не носи отговорност за предоставянето на невярни лични данни от Клиента.
 4. Продавачът се задължава да изтрие файловете, изпратени на неговия сървър, след 30 дни от момента на изпращането.
§ 12.
Крайни разпоредби
 1. Договорите, сключени чрез Магазина, се сключват на полски език.
 2. Продавачът си запазва правото да прави промени в Общите условия поради важни причини, а именно: промени в законодателството, промени в начините на плащане и доставка - в обхвата, в който тези промени влияят на изпълнението на настоящите Общи условия. За всяка промяна Продавачът ще уведоми Клиента поне 7 дни предварително.
Оператор на интернет плащания:
Използването на сайта Zakito.bg означава приемане на правилата и политиката за “бисквитки” на вашето устройство.
Използването на сайта Zakito.bg означава приемане на правилата и политиката за “бисквитки” на вашето устройство.
Можете да промените настройките за "бисквитки" във вашето браузърно приложение.